Pisno vprašanje E-6367/08 vlaga Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) za Komisijo. Kakovost pitne vode na polotoku Halkidiki