Писмен въпрос E-012062/11 Zbigniew Ziobro (ECR) до Комисията. Новата енергийна стратегия на Украйна и политиката ЕС в областта на климата