Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4440 — GE/DISKO/ASL) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP.