Regolament  (KE) Nru 1692/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l- 24 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi t-tieni programm Marco Polo għall-għoti ta’ assistenza finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija ( Marco Polo II ), u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1382/2003 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)