Pisno vprašanje E-1717/06 vlagata Roberto Musacchio (GUE/NGL) in Giulietto Chiesa (ALDE) za Komisijo. Rezultati četrtega svetovnega foruma o pitni vodi (Ciudad de Mexico, 16.-22. marca 2006)