Pisno vprašanje P-1486/06 predložila Rebecca Harms (Verts/ALE) za Komisijo. Posledice jedrske katastrofe v Černobilu leta 1986 za Evropsko unijo