Pisno vprašanje E-3080/08 vlaga Jill Evans (Verts/ALE) za Komisijo. Prebivalci otoka Chagos