Pisno vprašanje E-4572/08 vlaga Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) za Komisijo.Umetna regeneracija v gozdnati regiji Kaiafa