Sklep št. 3/2020 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 22. decembra 2020 o podaljšanju mandata članov izvršnega odbora Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju [2021/20]