Zadeva C-286/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 10. septembra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Direktivi 2006/12/ES in 91/689/EGS — Nevarni odpadki — Obveznost izdelave in sprejetja načrta za ravnanje z nevarnimi odpadki — Obveznost vzpostavitve celovitega in primernega omrežja obratov za odstranjevanje nevarnih odpadkov — Direktiva 1999/31/ES — Odlaganje odpadkov — Odstranjevanje nevarnih odpadkov)