Pisno vprašanje E-2463/04 Dana Jørgensena (PSE) za Komisijo. Območja Nature 2000, ki so občutljiva na dušik