Zadeva C-327/05: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5. julija 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Danski (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 85/374/EGS – Odgovornost za proizvode z napako – Odgovornost dobavitelja za proizvod z napako)