Pisno vprašanje E-2905/07 vlaga Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) za Komisijo. Razširitev rudarskih dejavnosti na zaščitenem območju