Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vplivu teritorialnosti davčnih zakonodaj na spremembe v industriji