2004/85/: Sklep Skupnega odbora EGP št. 85/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP