Zadeva C-318/04: Tožba Evropskega parlamenta proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 27. julija 2004