Uredba Komisije (ES) št. 895/2007 z dne 27. julija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave