Predlog sklep Sveta o stališču, ki naj ga sprejme Skupnost v okviru Sveta ministrov AKP-ES glede dodatnih dvostranskih prispevkov, ki jih upravlja Komisija, za podporo ciljem mirovne pomoči za Afriko