Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 856/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo za pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti od 1. maja 2004