Zadeva T-139/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. marca 2019 – Madžarska/Komisija (EKUJS — Jamstveni oddelek — EKJS — Sladkor — Začasna shema za prestrukturiranje industrije sladkorja v Evropski skupnosti — Uredba (ES) št. 320/2006 — Uredba (ES) št. 968/2006 — Odhodki, izključeni iz financiranja — Odhodki Madžarske — Pogoji za podelitev pomoči za popolno odstranitev in pomoči za delno odstranitev — Pojem „proizvodne zmogljivosti“ — Presoja uporabe silosov ob vložitvi prošnje za pomoč — Pojem „popolna odstranitev“ — Priloga 2 k Dokumentu VI/5330/97 — Težave pri razlagi ureditve Unije — Lojalno sodelovanje)