T-139/15. sz. ügy: A Törvényszék 2019. március 12-i ítélete — Magyarország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — EMGA — Cukor — Az Európai Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer — 320/2006/EK rendelet — 968/2006/EK rendelet — A finanszírozásból kizárt kiadások — Magyarország által kifizetett kiadások — A teljes leszerelésre nyújtott támogatás és a részleges leszerelésre nyújtott támogatás megítélésének feltételei — A »termelőberendezések« fogalma — A silók használatának a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában való értékelése — A »teljes leszerelés« fogalma — A VI/5330/97. sz. dokumentum 2. melléklete — Az uniós szabályozás értelmezési nehézségei — Lojális együttműködés”)