Seznam imenovanj, ki jih je opravil Svet marec, april, maj, junij in julij 2009 (socialno področje)