Yoshida Nederland Združeni sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Capotorti - 13. decembra 1978. # Yoshida Nederland BV proti Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Nizozemska. # Zadeva 34/78. # Yoshida GmbH proti Industrie- und Handelskammer Kassel. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Verwaltungsgericht Kassel - Nemčija. # Zadeva 114/78. TITJUR