Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7615 – Deprez Holding/Greenyard Foods) (Tekst mający znaczenie dla EOG)