Direktiva Komisije 2006/61/ES z dne 7. julija 2006 o spremembi prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov atrazina, azinfos-etila, ciflutrina, etefona, fentiona, metamidofosa, metomila, parakvata in triazofosa (Besedilo velja za EGP)