Predlog odločba Sveta o začasni prepovedi uporabe in prodaje gensko spremenjene koruze (Zea mays L. linija T25) v Avstriji v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)