Zadeva C-501/04: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 18. julija 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države – Neposredno zavarovanje, razen življenjskega zavarovanja, in neposredno življenjsko zavarovanje – Direktivi 92/49/EGS in 2002/83/ES – Prenos portfelja – Možnost prekinitve – Dopustnost)