Uredba Komisije (ES) št. 1168/2005 z dne 19. julija 2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog avstrijske intervencijske agencije na trgu Skupnosti