Pisno vprašanje E-4836/05 vlaga Koenraad Dillen (NI) za Svet. Ravnanje s Ši Taom in nadzorovanje kratkih sporočil (SMS) na Kitajskem