Zadeva C-243/04 P: Pritožba M. zoper sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (prvi senat) z dne 21. aprila 2004 v zadevi M. proti Sodišču Evropskih skupnosti, T-172/01, vložena dne 5. aprila 2004