2005/845/Euratom: Komisijas Lēmums ( 2005. gada 25. novembris ) par Eiropas Atomenerģijas kopienas pievienošanos Konvencijai par palīdzību situācijā, kad notikusi kodolkatastrofa vai radioloģiska avārija