2005/845/Euratomas: 2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas, dėl Europos atominės energijos bendrijos prisijungimo prie Konvencijos dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui