Решение на Комисията от 25 ноември 2005 година за присъединяване на Европейската общност за атомна енергия към Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка$