2008/774/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 2. října 2008 o jmenování lucemburského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru