Cauzele conexate C-515/17 P și C-561/17 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 4 februarie 2020 – Uniwersytet Wroclawski/Agenția Executivă pentru Cercetare (REA) (C-515/17 P), Republica Polonă/Uniwersytet Wrocławski, Agenția Executivă pentru Cercetare (REA) (C-561/17 P) (Recurs – Acțiune în anulare – Articolul 19 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene – Reprezentarea părților în acțiunile directe în fața instanțelor Uniunii – Avocat care are calitatea de terț în raport cu reclamanta – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene)