Sujungtos bylos C-515/17 P ir C-561/17 P: 2020 m. vasario 4 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Uniwersytet Wrocławski / Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA) (C-515/17 P), Lenkijos Respublika / Uniwersytet Wrocławski, Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA) (C-561/17 P) (Apeliacinis skundas – Ieškinys dėl panaikinimo – Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnis – Atstovavimas šalims Sąjungos teismų nagrinėjamose bylose dėl tiesioginių ieškinių – Advokatas, kuris yra trečiasis asmuo ieškovo atžvilgiu – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis)