Kirjalik küsimus E-5171/10 Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D) komisjonile. Vanemlikku vastutust ja lastekaitsemeetmeid käsitleva Haagi konventsiooni ratifitseerimine