Uredba Sveta (ES) št. 962/2006 z dne 27. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke