Pisno vprašanje E-5149/06 vlaga Daniel Caspary (PPE-DE) za Komisijo. Spodbujanje obnovljivih virov energije na v celoti odprtem notranjem trgu