Sodba Sodišča z dne 23. marca 1972. # Günter Henck proti Hauptzollamt Emden. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Finanzgericht Hamburg - Nemčija. # Zadeva 36-71. Henck TITJUR