2005/357/EK: Padomes Lēmums (2004. gada 22. decembris) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā Nr. 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli