Odločba Komisije z dne 27. marca 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih glede uvoza iz Bolgarije v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v navedeni tretji državi (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 890) (Besedilo velja za EGP) (2006/247/ES)