Pisno vprašanje E-4995/05 vlaga Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) za Komisijo. Uničenje vodonosnikov v dolini Abdalajis (Malaga, Španija)