Sklep Sodišča prve stopnje z dne 2. junija 2005 v zadevi T-326/03, Hippocrate Vounakis proti Komisiji Evropskih skupnosti (Uradniki — Napredovanje — Člen 90(2) Kadrovskih predpisov — Predhodni upravni ugovor — Rok — Narava javnega reda — Nedopustnost)