Decizia Parlamentului European din 18 mai 2021 privind propunerea de numire a președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (N9-0022/2021 – C9-0163/2021 – 2021/0901(NLE))