Rakstisks jautājums E-5146/09 iesniedza Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) un Luigi de Magistris (ALDE) Komisijai. Solidaritātes fonds un atjaunošanas pasākumi pēc zemestrīces Abruco