/* */

Pisno vprašanje E-0388/05 vlaga Françoise Grossetête (PPE-DE) za Komisijo. Financiranje programa Natura 2000 in osnutek evropske uredbe o razvoju podeželja 2007-2013