Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Roemer - 18. maja 1972.