Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu Parlamentu o izvajanju Uredbe (ES) št. 2792/1999, kakor je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 485/2005 z dne 16. marca 2005 glede posebnega ukrepa za prenos plovil v države, ki jih je leta 2004 prizadel cunami