Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 649/2005/ES z dne 13. aprila 2005 o spremembi Sklepa št. 1419/1999/ES o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropska prestolnica kulture za leta 2005 do 2019